ntxp.net
当前位置:首页 >> 惩可以组什么词 >>

惩可以组什么词

惩罚 惩前毖后 严惩 惩办 惩戒 惩治 惩一警百.惩罚 惩戒 惩创 惩处 惩艾 惩治 惩办 惩诫 惩忿 惩膺 惩恶 惩劝 惩毖 惩责 惩纠 惩儆 惩革 惩难 惩 惩警 惩惧 惩改 惩刈 惩示惩罚 chéng fá 惩戒 chéng jiè 惩创 chéng chuàng 惩前毖后 chéng qián bì hòu

惩罚、惩处、惩戒、惩治、膺惩、惩办、惩创、严惩、奖惩、惩艾、按惩、惩惧、议惩、示惩、戒惩、惩、惩恶、惩沮、惩警、惩御、科惩、惩示、惩劝、惩刈、奖惩、惩纠、惩忿、惩儆、惩毖、责惩、痛惩、惩革、劝惩、重惩、不惩、惩责、惩窒、惩难、惩贬、誓惩

惩罚

惩罚 chéng fá 惩戒 chéng jiè 惩创 chéng chuàng 惩前毖后 chéng qián bì hòu 惩艾 chéng yì 惩处 chéng chǔ 惩治 chéng zhì 惩忿窒欲 chéng fèn zhì yù 惩办 chéng bàn 惩一儆百 chéng yī jǐng bǎi 惩诫 chéng jiè 惩忿 chéng fèn 惩恶劝善 chéng è quàn

惩罚的惩能组什么词 : 惩罚、 惩处、 惩戒、 惩治、 膺惩、 惩办、 惩创、 严惩、 奖惩、 惩艾、 按惩、 议惩、 惩、 惩恶、 惩惧、 示惩、 戒惩、 惩沮、 惩御、 惩警、 科惩、 痛惩、 劝惩、 惩忿、 惩示、 惩纠、 惩劝、 惩刈、 责惩、 奖惩、 惩毖、 惩窒、 不惩、 惩儆、 惩革、 惩难、 创惩、 惩膺、 惩贬、 惩改

严惩不贷、惩创、惩艾、奖惩、惩戒

惩罚 惩戒 惩创 惩处 惩艾 惩治 惩办 惩诫 惩忿 惩膺 惩恶 惩劝 惩毖 惩责 惩纠 惩儆 惩革 惩难 惩 惩警 惩惧 惩改 惩刈 惩示 惩窒 惩羹 惩贬 惩沮 惩御

惩恶劝善 惩:责罚;劝:勉励.惩罚坏人,奖励好人.惩忿窒欲 惩:惩戒;忿:愤怒;窒:抑止;欲:嗜欲.克制愤怒,抑制嗜欲.惩羹吹齑 羹:用肉、菜等煮成的汤;齑:细切的冷食肉菜.被热汤烫过嘴,吃冷食时也要吹一吹.比喻受到过

惩处的惩能组什么词 :惩罚、惩处、惩戒、惩治、膺惩、惩办、惩创、严惩、奖惩、惩艾、按惩、议惩、惩、惩恶、惩惧、示惩、戒惩、惩沮、惩御、惩警、科惩、痛惩、劝惩、惩忿、惩示、惩纠、

惩 chéng①处罚:~一警百ㄧ~恶扬善ㄧ严~不贷.②〈书〉警戒:~前毖后.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ntxp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com